Умови використання

Інформація опублікована на цьому сайті

Веб-сайт http://karbo.club/ (надалі "Веб-сайт") надає інформацію і матеріали загального характеру. Ви не маєте права і не повинні покладатися на Веб-сайт для цілей юридичного консультування, бізнес-консультування та іншого консультування будь-якого роду. Ви дієте на свій ризик, якщо покладаєтеся на вміст Веб-сайту коли приймаєте рішення діяти або не діяти. Вам слід звернутися до ліцензованого юриста у відповідній юрисдикції, в якій Ви хочете або повинні отримати допомогу. У жодному разі власники Веб-сайту не несуть відповідальності за Ваші дії, рішення і поведінку, які Ви приймаєте і робите, покладаючись на Веб-сайт.

Визначення термінів

  • "Електронний Карбованець", "Карбованець", скорочено "Карбо" ("Karbo" у лат. транскрипції) — це децентралізована одноранговая пірінгова мережа обміну даними про транзакції проведені між клієнтами мережі.
  • ПЗ "Карбованець" те ж саме, що "Клієнт Карбованця", далі Клієнт – спеціальне програмне забезпечення, яке забезпечує обмін даними між користувачами мережі "Карбованець". Тут і далі абревіатура ПЗ означає "Програмне забезпечення".
  • "карбованець" — обмінна одиниця транзакцій у мережі "Карбованець".
  • "гаманець" — файл, у якому зберігається приватний ключ та інформація про входи і виходи транзакцій, що належать певнії адресі у мережі "Карбованець".

Цей Веб-сайт не зберігає, на відправляє і не отримує “карбованці”

Цей Веб-сайт не зберігає, не надсилає і не отримує "карбованці", оскільки обмінна одиниця "карбованець" існує тільки в силу наявності запису про володіння, що зберігається в мережі "Карбованець".

Сайт лишень надає інформацію про надходження тільки вхідних транзакцій і тільки на ті адреси, які згенеровані на цьому сайті.

Ризики використання "Карбованець", відмова від гарантій і обмеження відповідальності

Користувач погоджується, що використовує Веб-сайт на свій страх і ризик. Розробники не гарантують, що робота Веб-сайту і інших компонентів, які фактично надаються Розробниками в рамках Веб-сайту, буде безперебійною, безпомилковою, або без вірусів, хробаків, троянських коней, реєстраторів натискань клавіш, шпигунських програм, рекламного програмного забезпечення, шкідливих програм, шкідливого коду, або інших дефектів.

Вебсайт не несе відповідальності за будь-які втрати, збитки і вимоги, що виникають внаслідок подій з наступних п'яти категорій:

  1. Помилки користувача пов'язані з програмним забезпеченням "Карбованець" і сервісами мережі "Карбованець", такими як: забуті паролі, платежі на неправильну адресу Карбованця, випадкове видалення гаманця, та інші.
  2. Проблеми функціонування Веб-сайту або будь-чого пов'язаного з ПЗ "Карбованець" або сервісу мережі "Карбованець", такі як: пошкоджений файл-гаманець, неправильно створені транзакції, небезпечні криптографічні бібліотеки, шкідливий код, який вразив Веб-сайт, або будь-який пов'язаний з ПЗ "Карбованець" сервіс чи ПЗ "Карбованець".
  3. Технічні проблеми пристроїв користувача або будь-якого пов'язаного з ПЗ чи сервісу "Карбованець", наприклад втрата даних через несправний або пошкоджений пристрій зберігання даних.
  4. Проблеми з безпекою, з якими стикається будь-який користувач програмного забезпечення або послуг, пов'язаних з ПЗ "Карбованець", наприклад, з несанкціонованим доступом до гаманців користувачів і / або облікових записів у сервісах пов'язаних з мережею "Карбованець".
  5. Дії або бездіяльність третіх осіб і / або події, що впливають на третіх осіб, наприклад, банкрутство сервіс-провайдерів, атаки на інформаційну безпеку або сервіс провайдерів чи шахрайство з боку третіх осіб.

Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами в разі порушення Користувачем прав або законних інтересів таких третіх осіб.

Веб-сайт не приймає претензії третіх осіб, які стосуватимуться фактів порушення законодавства, прав чи законних інтересів Користувачами Веб-сайту, пов'язаних сервісів чи ПЗ "Карбованець".

Веб-сайт не несе відповідальності за будь-яку шкоду, збитки (прямі, непрямі, непрямі, випадкові) і упущену вигоду, що виникла в результаті порушення роботи Веб-сайту і пов'язаних з ним сервісів і / або в результаті використання або неможливості використання Веб-сайту.

Веб-сайт не надає фінансові або інші послуги, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства України, Російської Федерації, Республіки Білорусь або Республіки Казахстан.

Веб-сайт не є суб’єктом фінансового моніторингу. Веб-сайт не несе ніякої юридичної відповідальності за використання Користувачами мережі "Карбованець" в будь-яких протизаконних цілях, включаючи але не обмежуючись з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або здійснення інших діянь які можуть бути кваліфіковані як адміністративні правопорушення або злочини згідно з чинним законодавством України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан.

Згідно із законодавством України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан "Карбованець" не є і не може вважатися коштами або електронними грошима, Гаманець карбованців не є і не може вважатися платіжною системою.

Всі терміни на Веб-сайті або в інших компонентах пов'язаних з ним сервісів і ПЗ "Карбованець", що позначають процеси або елементи проведення фінансових операцій (наприклад: «купити», «продати», «валюта», «криптовалюта», «гроші», «обмінний курс», та інші) носять виключно умовний характер і не відображають суті правовідносин, які виникають між Користувачами мережі "Карбованець".

Веб-сайт не приймає будь-які претензії третіх осіб засновані на інтерпретації термінів зазначених на сайті.

Інформація, доступна в сервісі (в тому числі повідомлення, інструкції, документація, умови, правила), може містити неточності і помилки.

Якщо Користувач не задоволений будь-якою складовою Веб-сайту чи ПЗ "Карбованець", або роботою Веб-сайту чи ПЗ "Карбованець", або умовами, єдиним способом вирішення цієї проблеми і компенсацією є припинення Користувачем використання Веб-сайту і пов'язаних сервісів, або ПЗ "Карбованець".